Reliable quality for over 25 years!

Jogi nyilatkozat

A Prima Maroni Kft. a maroni.hu honlapot tájékoztatás és kapcsolattartás céljából hozta létre és működteti.

A honlapon található szöveges, grafikus és képi anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az azokkal kapcsolatos tulajdonosi vagyoni és egyéb jogok gyakorlására a Prima Maroni Kft. jogosult.  A szövegek és képi anyagok felhasználása kizárólag a Prima Maroni Kft. előzetes írásbeli engedélyével megengedett.

A honlap egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a honlap így többszörözött részének a tovább-használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett honlapról a jelen Jogi nyilatkozatra és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására.

A fentiektől eltérni csak a Prima Maroni Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Prima Maroni Kft. -vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Prima Maroni Kft.  a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

A Prima Maroni Kft. fenntartja magának a honlapon található szöveges és képi információk előzetes, bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A Prima Maroni Kft. nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a honlapon elérhető információk napra kész legyenek.

A Prima Maroni Kft. nem vállal felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig a honlap tartalmának jogosulatlan, a Prima Maroni Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

A Prima Maroni Kft. mindenkor tiszteletben tartja honlapja látogatóinak jogait.

Ön a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

A Prima Maroni Kft. kizárólag abban az esetben tárolja látogatóinak személyes adatait (pl. név, lakcím, e-mail cím), amennyiben a látogató saját elhatározásából megadta azokat.

A Prima Maroni Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott.

A honlap látogatása során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

A Prima Maroni Kft.  az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a honlap használata során kárt okozott, a Prima Maroni Kft.  az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Prima Maroni Kft. -t megóvni és azokat viselni.

Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Prima Maroni Kft. ügyfélszolgálatán keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Prima Maroni Kft.

New products

High quality roasted, peeled whole natural Maroni chestnut is good for healthy party snacks and side dishes.
 

Sajtó közlemény

Széchenyi 2020
Új gesztenyefeldolgozási technológiát fejleszt a Prima Maroni Kft.

Nyitó közlemény
Záró közlemény

Follow us